Tuesday, August 31, 2010

Sistem Geomorfologi

KONSEP

BERASAL DARIPADA BAHASA YUNANI
GEO = BUMI
MORPHE = BENTUK
LOGOS = ILMU / KAJIAN
= KAJIAN BENTUK BUMI

BIDANG SAINS BUMI YANG MENGKAJI INTERAKSI ANTARA PROSES, FAKTOR DAN BENTUK DI PERMUKAAN BUMI SECARA SAINTIFIK
BERKAIT RAPAT DENGAN DISIPLIN SAINS YANG LAIN SEPRTI FIZIK, KIMIA, BIOLOGI, KARTOGRAFI, GEOLOGI, PEDOLOGI DSB.

PROSES-PROSES GEOMORFOLOGI
PROSES ENDOGENIK
PROSES EKSOGENIK

PROSES ENDOGENIK
PROSES YANG BERPUNCA DARI DALAM BUMI SEPERTI PERGERAKAN PLAT TEKTONIK, LIPATAN KERAK BUMI, GELICIRAN, GEMPA BUMI, GUNUNG BERAPI DAN AKTIVITI IGNEUS SERTA PROSES METAMORFOSISME BATUAN.
LAPISAN ASTENOSFERA
(LAPISAN SEPARA CAIR YANG SANGAT PANAS)
WUJUD TENAGA HABA DAN ARUS ARUS PEROLAKAN.
MENJADIKAN LITOSFERA DALAM KEDUDUKAN TERAPUNG

PROSES PROSES ENDOGENik

1. PEMULIHAN ISOSTASI

PROSES PENGANGKATAN DAN PENURUNAN BLOK. lKERANA LAPISAN ASTENOSFERA BERSIFAT ELASTIK. APABILA BERLAKU PENAMBAHAN BERAT DI ATAS BUMI MAKA BLOK BUMI MENURUN DAN APABILA BERLAKU PENGURANGAN BERAT BEBAN BLOK BUMI TERANGKAT UNTUK MENCAPAI TAHAP KESEIMBANGAN

2. OROGENESIS

lPROSES LIPATAN KERAK BUMI . lPUNCA –KUASA HIMPITAN / MAMPATAN .lMENGHASILKAN BANJARAN GUNUNG LIPAT YANG DISELANGI DENGAN LURAH .

3. GELINCIRAN

BERPUNCA DARIPADA DAYA TEGANGAN DAN HIMPITAN YANG DIALAMI KERAK BUMI. AKIBATNYA ADA BLOK BUMI YANG TERANGKAT MEMBENTUK GUNUNG BONGKAH DAN YANG JATUH MEMBENTUK LURAH GELINCIRAN.4. GEMPA BUMI

GEMPA BUMI BERLAKU APABILA ADA PERLANGGARAN ATAU PENCAPAHAN PLAT TEKTONIK. HAL INI DEMIKIAN KERANA, KEDUDUKAN KERAK BUMI YANG TERLETAK DI ATAS ASTENOSFERA MENYEBABKANNYA BERADA DALAM KEDUDUKAN TERAPUNG. GEMPA BUMI KUAT DI LAUT MENGHASILKAN TSUNAMI.


5. AKTIVITI GUNUNG BERAPI

BENTUK BENTUK JALAR DALAM

DUA JENIS AKTIVITI IAITU IGNEUS JALAR DALAM DAN IGNEUS JALAR LUAR.
JALAR DALAM MELIBATKAN PEMBEKUAN MAGMA HAMPIR DENGAN PERMUKAAN BUMI.
JALAR LUAR IALAH BENTUK BUMI YANG TERHASIL AKIBAT LETUSAN GUNUNG BERAPI


PROSES METAMORFOSISME DALAM KITARAN BATUAN

6. PROSES METAMORFOSISME

MELIBATKAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN TEKSTUR KIMIA BATUAN. FAKTOR – HABA DAN TEKANAN TINGGI. AKIBATNYA BATUAN BERTUKAR MENJADI BATUAN YANG LEBIH KERAS DAN BERNILAI.
BATU BERHARGA DARIPADA PROSES METAMORFOSIS


CONTOH MARMAR, INTAN, KRISTAL

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.